Szkolny Klub Europejski "Czapla" przy I Liceum Ogólnokształcącym im. Stefana Czarnieckiego powstał w 1999 roku, z inicjatywy ówczesnej p. wicedyrektor A. Moryl i p. Ewy Betiuk. Klub skupia młodzież zainteresowaną tematyką integracji europejskiej.


Jego motto to słowa Denisa de Rougemont:
"Nie stworzy się Europy bez uprzedniego stworzenia Europejczyków"


* * *


Główne cele i zadania Klubu:

 1. Rozwijanie świadomości europejskiej;
 2. Przygotowanie i aktywne uczestnictwo młodzieży w życiu i pracy integrującej się Europy;
 3. Kształtowanie i rozwijanie przyjaźni oraz współpracy między młodzieżą z krajów jednoczącej się Europy;
 4. Propagowanie idei integracji europejskiej;
 5. Zdobywanie wiedzy o:
  • Europie,
  • instytucjach europejskich,
  • krajach członkowskich,
  • celach integracji europejskiej
 6. Rozwijanie u młodzieży postawy tolerancji i szacunku dla kultury oraz dorobku innych narodów;
 7. Ukazanie plusów i minusów integracji Polski z UE;
 8. Rozwijanie u młodzieży poczucia odpowiedzialności za pokój, obronę praw człowieka, ochronę spuścizny kulturowej narodów;
 9. Realizowanie projektów edukacyjnych w ramach wymiany młodzieży.

* * *


Opiekunami Klubu byli następujący nauczyciele: A. Moryl, E. Betiuk, M. Kość, M. Skrzypczak, K. Koziak, D. Kidała, M. Marek. Obecnie są nimi: M. Urban, E. Betiuk i M. Mozel.


* * *


Sukcesy:


* * * * * *


Przykłady naszych europejskich działań:


„Młody Poliglota Unii Europejskiej 2016”

W dniu 17 marca 2016 r. już po raz trzeci odbył się w ILO szkolny konkurs organizowany przez Szkolny Klub Europejski „Czapla” pod nazwą „Młody Poliglota Unii Europejskiej” sprawdzający znajomość dwóch języków obcych. W konkursie wzięło udział 15 uczniów, z których każdy musiał napisać jedną część sprawdzającą znajomość języka angielskiego na poziomie B2/C1 oraz drugą część, w której do wyboru miał język niemiecki lub język francuski na poziomie B1/B2. Poszczególne części konkursu zostały przygotowane przez nauczyciela j. niemieckiego p. M. Mozel, nauczyciela j. francuskiego p. D. Sawosz oraz nauczyciela j. angielskiego p. M. Urbana. Zwycięzcami konkursu zostały: 1 miejsce: Ochnik Aleksandra kl. IIc; 2 miejsce ex aequo: Mazurek Helena kl. IIf oraz Kołodyńska Oliwia kl. IIf; 3 miejsce Iwańczuk Magdalena kl. Ia, które otrzymały nagrody rzeczowe ufundowane przez polskie przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Warszawie. 


* * * * * *


"Czapla" ciężko  pracuje

Członkowie Szkolnego Klubu Europejskiego "Czapla” z klasy 1c spędzili pracowicie zimowe miesiące roku szkolnego 2015/2016 nad opracowaniem ciekawej koncepcji roboczych spotkań z członkami klubów europejskich w chełmskich gimnazjach. Efektem wspólnej pracy pod kierunkiem naszych opiekunów: p. Ewy Betiuk, p. Małgorzaty Mozel i p. Marka Urbana stało się przygotowanie zajęć w języku polskim, niemieckim i angielskim. Opracowaliśmy gry i zabawy oraz konkursy promujące Polskę w Unii Europejskiej, historię wspólnot europejskich i symbole zjednoczonej Europy. Konkurs w języku angielskim sprawdzał wiedzę z historii i kultury Szkocji, a zainteresowani językiem niemieckim mogli dowiedzieć się jak Niemcy nadużywają słów oraz konstrukcji językowych i gramatycznych zapożyczonych z języka angielskiego.

Nagrody w konkursach ufundowała dyrektor naszej szkoły p. Teresa Kiwińska i Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce. Na zakończenie każdego spotkania osoby chętne mogły zdobyć koszulkę z logo naszej szkoły, biorąc udział w konkursie na rozwiązanie szyfrogramu z historii UE.

Udało się nam spotkać z gimnazjalistami z ZSO nr 1, ZSO nr 2, ZSO nr 6, ZSO nr 7 i ZSO nr 8. Już planujemy kolejne przedsięwzięcia.

Karolina Śniatkowska i Aleksandra Siarkowska, klasa 1c

„Czapla” ciężko pracuje


* * * * * *


Europejski łamaniec językowy-spotkanie klubów europejskich

W dniu 10.02.2016 r. odbyło się trzecie już coroczne spotkanie członków dwóch klubów europejskich: ,, Europejczyk’’ z ZSO nr 6 w Chełmie i ,,Czapla’’ z I LO  pod hasłem: „Europejski łamaniec językowy”. Wymianie doświadczeń towarzyszyły gry i zabawy związane z tematyką europejską w języku polskim: ,,Unia Europejska od środka’’, ,,Polska w UE’’, ,,Języki w UE’’, a także konkurs wiedzy o historii i kulturze Szkocji w języku angielskim. Na zakończenie spotkania odbyły się zajęcia w języku niemieckim o tym, jak Niemcy nadużywają słów i konstrukcji zapożyczonych z języka angielskiego (Denglisch). Zwycięskie drużyny otrzymały nagrody ufundowane przez Komisję Europejską – przedstawicielstwo w Polsce oraz  panią Teresę Kiwińską - dyrektor naszej szkoły.

Na zakończenie spotkania odbył się konkurs dla gimnazjalistów. Julka z klasy 1d bezbłędnie rozwiązała szyfrogram i otrzymała nagrodę-koszulkę z logo naszej szkoły. Konkursy, quizy i prezentacje w języku polskim przygotowali uczniowie klasy 1c: Iwona Rafalska, Aleksandra Siarkowska, Karolina śniatkowska oraz Filip Skiba pod kierunkiem opiekunów: pani Anny Podściańskiej – nauczycielki geografii z ZSO nr 6 oraz nauczycieli naszego liceum: pani  Ewy Betiuk – nauczycielki historii i wos, pani Małgorzaty Mozel – nauczycielki języka niemieckiego  i  pana Marka Urbana - nauczyciela języka angielskiego.

„Europejski łamaniec językowy ” 10.02.2016r.


* * *


W dniu 24.09.2015r. członkowie Szkolnego klubu europejskiego Czapla zaprosili na warsztaty edukacyjne uczestników wymiany polsko-niemieckiej. Przedsięwzięciu patronowała pani dyrektor Teresa Kiwińska.

Uczennice z Goldberg Gimnazjum w Sindelfiningen i uczniowie I LO rozwiązywali zadania sprawdzające wiedzę o zjednoczonej Europie, przygotowane przez uczennice z klasy 3c: Natalię Hyjek, Magdę Raczyńską, Izę Grzegorczyk i Kasię Smyk w języku polskim, niemieckim i angielskim.

Następnie zajmowali się stereotypami w stosunkach polsko-niemieckich i tworzyli wizerunki współczesnego Polaka widzianego oczami Niemców i współczesnego Niemca widzianego oczami Polaków. Spostrzeżenia obu stron wywołały wiele ciekawych komentarzy i były inspiracją do ostatniego zadania przygotowanego na te zajęcia, a mianowicie stworzenie portretu współczesnego Europejczyka malowanego słowami . Tworząc go uczestnicy uwzględniali następujące kryteria: wygląd, ubiór, zainteresowania i ogólne wrażenie. Nad przebiegiem projektu czuwali nauczyciele niemieccy: Monika Ziegler-Seidl, Susanne Liebers-Aichinger oraz opiekunowie klubu europejskiego :Ewa Betiuk, Małgorzata Mozel, Marek Urban.

„Portret Europejczyka ” 24.09.2015r.


* * *W dniu 12 marca 2015 r. odbył się po raz kolejny szkolny konkurs znajomości języka angielskiego i niemieckiego "Młody Poliglota Unii Europejskiej" organizowany przez Szkolny Klub Europejski "Czapla". Celem konkursu było popularyzowanie biegłej znajomości dwóch języków obcych, co jest jednym z priorytetów Unii Europejskiej. Zwycięzcami konkursu zostali: I miejsce - Adrianna Dziurian z kl. IIIb; II miejsce - Maciej Pomiankiewicz z kl. III f; III miejsce - Karolina Zalewska z kl. IIIc. Zwycięzcy otrzymali gadżety ufundowane przez polskie przedstawicielstwo Unii Europejskiej w Warszawie oraz nagrody książkowe ufundowane przez Radę Rodziców przy I LO w Chełmie. Część niemiecka konkursu została przygotowana przez p. Małgorzatę Mozel, a część angielska przez p. Marka Urbana.


W dniu 17.02.2015 r. odbyło się spotkanie członków dwóch klubów europejskich: ,, Europejczyk’’ z ZSO nr 6 w Chełmie i ,,Czapla’’ z I LO pod hasłem: „Odkrywamy Europę”. Wymianie doświadczeń towarzyszyły gry i zabawy poświęcone historii i teraŸniejszości dwóch państw UE: Irlandii i Austrii  oraz quizy związane z tematyką zjednoczonej  Europy.
W trakcie zabaw odkryliśmy, że według urzędników UE marchewka to owoc, a ślimak to ryba. Ustaliliśmy wspólnie, że jedność Europy tkwi w jej różnorodności. Doliczyliśmy się, że UE leży na 5 kontynentach, a znaczące akcenty polskie to: fakt pełnienia funkcji prezydenta Europy przez Donalda Tuska i zaszczytne miano stolicy Europy w 2016 roku dla Wrocławia.
Zwycięskie drużyny otrzymały nagrody przygotowane przez Komisję Europejską – przedstawicielstwo w Polsce. Na zakończenie spotkania został ogłoszony \ konkurs dla gimnazjalistów na esej poświęcony integracji Europy. Konkursy, quizy, prezentacje przygotowali uczniowie klasy 2c: Gabriel Bielecki, Iza Grzegorczyk, Katarzyna Smyk, Natalia Hyjek, Magda Raczyńska, Mikołaj Zapora pod kierunkiem opiekunów: Anny Podściańskiej – nauczycielki geografii z ZSO nr 6 oraz nauczycieli naszego liceum: Ewy Betiuk- nauczycielki historii i wos , Małgorzaty Mozel – nauczycielki języka niemieckiego i Marka Urbana - nauczyciela języka angielskiego.


* * *

* * *

Jak "Europejczyk" z "CzaplĄ"- 17. 02. 2015R.


* * *

25 lat temu runął mur berliński


* * *

„Dzień języków obcych ” 26.09.2014 r.


* * *

Warsztaty Edukacyjne: „Parlament Europejski pracuje dla Ciebie” 13 marca 2014 r.


* * *

Europejski Dzień Języków Obcych 26.09.2013r.


* * *

Spotkanie z Parlamentem europejskim cz. I


* * *

Paryż 2004

Dni europejskie