Stowarzyszenie Czarniecczyków i Przyjaciół I Liceum Ogólnokształcącego w Chełmie

rozpoczęło w czerwcu 2006 roku realizację projektu:

 

„Propagowanie dziedzictwa kultury obszarów przygranicznych wśród młodzieży”,

który uzyskał dofinansowanie ze środków: Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR)

Program Sąsiedztwo INTERREG IIIA/TACIS CBC Polska-Białoruś-Ukraina

Wsparcie mikroprojektów i budżetu państwa.

 

Partnerami w projekcie są:

Wołyńskie Muzeum Krajoznawcze w Łucku oraz

Pozarządowe Edukacyjno-Naukowe Centrum Geografii Społecznej w Łucku

 

Cele projektu realizowane będą na obszarze Euroregionu Bug poprzez:

 

     integrację i współpracę młodzieży ze szkół średnich i studentów Polski i Ukrainy,

     działania edukacyjne i promocyjne dotyczące wspólnego dziedzictwa kultury, tradycji i wzajemnych związków,

     wymianę doświadczeń, kontaktów młodzieży, poznania kultury czy problematyki społecznej,

     współpracę partnerów oraz podejmowanie działań na rzecz środowiska lokalnego.

 

Do tej pory odbyły się:

 

Wykopaliska archeologiczne:

     Prospekcja terenowa w Stołpiu i Podgórzu.

    Eksploatacja kredy na tle dziejów Chełma – warsztaty terenowe.

 

Seminarium: „Wspólne korzenie obu kultur”:

    Zagadki pogranicza – zespół wieżowy w Stołpiu.

     Wczesnośredniowieczne grody i osady pogranicza.

     Chełm – centralny ośrodek miejski pogranicza w czasach Daniela Romanowicza.

     Burzliwe dzieje Ziemi Chełmskiej w okresie XIII-XIV wieku.

    Dotychczasowe działania edukacyjne dotyczące dziedzictwa kultury i tradycji obszarów przygranicznych wśród młodzieży – prezentacja dziesięcioletniego dorobku szkolnego Koła Towarzystwa Opieki nad Zabytkami działającego przy I LO w Chełmie.

    Dorobek Pozarządowego Edukacyjno-Naukowego Centrum Geografii Społecznej w Łucku w zakresie współpracy młodzieży polsko-ukraińskiej.

     Dziedzictwo kultury i tradycja obszarów nadgranicznych Polski i Ukrainy w dorobku Wołyńskiego Krajoznawczego Muzeum w Łucku.

 

Ogłoszony został konkurs „Dziedzictwo kulturowe Euroregionu Bug w świadomości młodzieży”, bliższe informacje znajdują się na stronie internetowej I LO www.1lo.chelm.pl

 

Wszystkich chętnych zapraszamy do udziału w dalszej realizacji projektu już we wrześniu 2006 r.

W ramach dalszej współpracy z partnerami z Ukrainy zrealizowane zostaną: wystawa fotograficzna, warsztaty z programu „Ginące zawody”, konkurs, wydawnictwo, forum internetowe.

 

Autor i koordynator projektu:

Katarzyna Koziak